Frequently Asked Questions & Answers (FAQ)

Een handig overzicht van de meestgestelde vragen over het biologische fungicide Sonata®.

Is Sonata veilig voor biologische bestrijders?

Ja, Sonata is veilig voor biologische bestrijders en bestuivers.

Bestaan er MRL’s voor Sonata?

Nee, een product als Sonata is vrijgesteld van Maximale Residu Limieten.

Waarom is de stam QST2080 van belang?

Bij micro-organismen is het belangrijk om te realiseren dat tussen de stammen van micro-organismen de verschillen groot kunnen zijn. Het is daarom altijd relevant om de stam te benoemen als we praten over een micro-organisme. De stam is bepalend voor de eigenschappen en dus uiteindelijk voor de effectiviteit van
een micro-organisme.

Moet Sonata opgeslagen worden onder specifieke bewaarcondities?

Sonata kan onder normale bewaarcondities worden opgeslagen en hoeft niet koel bewaard te worden. Sonata is geregistreerd als een gewasbeschermingsmiddel en moet om die reden net als chemische middelen opgeslagen worden in de bestrijdingsmiddelenruimte.

Is hardheid van het water van belang?

Sonata wordt niet negatief beïnvloed door de hardheid van het water.

Moet er rekening worden gehouden met de pH van het uitgangswater?

Sonata is pH stabiel in de spuittank: de endosporen en de fermentatieproducten in de formulering zijn stabiel bij een brede pH range in de spuitoplossing. De aanbevolen pH in de spuitoplossing is tussen pH 4,5 en 8,5.

Kan Sonata gemengd worden?
Sonata kan worden gemengd met insecticiden, fungiciden en uitvloeiers. Sonata is uitgebreid getest ten aanzien van mengbaarheid met een groot aantal fungiciden, insecticiden en uitvloeiers.

Is Sonata resistentiegevoelig?
Sonata is een multisite fungicide, en is derhalve niet gevoelig voor resistentie.