Serenade

Bedekkingsfungicide

Bedekkingsfungicide

Breedwerkend

Breedwerkend

Sleutelproduct in residumanagement

Sleutelproduct in residumanagement

Productprofiel

Werkzame stof Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713
Naam Serenade®
Formulering SC | Suspensie Concentraat
Gewassen Vruchtgroenten, fruitteelt, bloemisterijgewassen, vollegrondsgroenten, aardappelen, boomkwekerij en vaste planten
Belangrijkste ziekten Meeldauw, Botrytis, Alternaria en Sclerotinia

Breedwerkend bedekkingsfungicide

Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens QST 713 en heeft een brede werking tegen schimmels. De werking van Serenade komt tot stand door actieve componenten gevormd door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 tijdens het productieproces. Daarnaast heeft Serenade ook een direct bio-stimulerend effect op de plant.

Serenade in 't kort:

  • Breed werkingsspectrum tegen schimmels
  • Werking op basis van verschillendewerkingsmechanismen
  • Veiligheidstermijn: 0 dagen
  • Sleutelproduct in resistentie- en residumanagement
  • Toegelaten in veel land- en tuinbouwgewassen
Serenade: de juiste aanvulling in uw teelt

Serenade is het beste te vergelijken met een breedwerkend bedekkingsfungicide. Het is niet resistentiegevoelig en werkt met name preventief. Serenade kan het beste worden ingezet voordat een schimmel een gewas kan infecteren. Indien de infectie reeds aanwezig is, dan eerst de schimmel aanpakken met een curatief werkend middel. Serenade kan zowel solo als in combinatie met een fungicide worden ingezet.

Serenade is breedwerkend en pakt dus veel schimmels aan. Schimmels, zoals echte meeldauw, Sclerotinia, Alternaria, Septoria, Monilia en Botrytis worden goed bestreden. Het grote voordeel van Serenade is het ontbreken van residuen na een bespuiting en een wachttijd van nul dagen. Tot op de dag van de oogst kan Serenade worden ingezet om het gewas of de oogst te beschermen. Het etiket van Serenade kent geen driftreducerende maatregelen, heeft geen effecten op nuttige insecten en een bespuiting geeft in de buitenteelten geeft geen milieubelastingspunten.

Kortom, Serenade past optimaal in een geïntegreerde teelt.