Sonata

Werkingsmechanisme

Nieuw werkingsmechanisme

Bedekkingsfungicide

Bedekkingsfungicide

Breedwerkend

Breedwerkend

Productprofiel

Werkzame stof Bacillus pumilus stam QST 2808
Naam Sonata®
Formulering SC | Suspensie Concentraat
Gewassen Vruchtgroenten en bloemisterijgewassen
Belangrijkste ziekten Meeldauw

Nieuw biologisch fungicide

toegelaten. Sonata is een breedwerkend biologische bedekkingsfungicide en past uitstekend in de huidige eisen van een duurzame teelt. Sonata is veilig voor biologische bestrijders en bestuivers en is vrijgesteld van MRL’s. Door chemische gewasbeschermingsmiddelen in het schema te vervangen door Sonata wordt de totale milieubelasting gereduceerd en blijft de effectiviteit gewaarborgd.

Wat is Sonata?
Sonata is gebaseerd op de bacterie Bacillus pumilus stam QST 2808. Bacillus pumilus produceert tijdens het fermentatieproces aminosuikers. De aminosuikers remmen de vorming van nieuwe celwanden, waarna de schimmeldraden uiteenvallen en de schimmel stopt met groeien.

Sonata is een preventief contactfungicide
Een goede bedekking van het gehele gewas is noodzakelijk voor een goede effectiviteit. Sonata wordt niet opgenomen door het gewas en werkt preventief. Het is daarom belangrijk om Sonata toe te passen voordat een schimmelziekte aanwezig is. Is de schimmel al aanwezig dan eerst een curatief chemisch fungicide toepassen om de druk te verlagen gevolgd door een toepassing met Sonata. Bij een bladtoepassing is de werkingsduur vergelijkbaar met andere bedekkingsfungiciden.
Bij een snel groeiend gewas een maximale spuitinterval van 7 dagen aanhouden. Sonata ALTIJD met een uitvloeier toepassen. Het gaat om uitvloeiers die zorgen voor een goede bedekking van het middel op het blad.

Sonata in 't kort:

  • Breed toegelaten in vrijwel alle relevante bedekte teelten
  • Niet-systemisch
  • Goede bedekking noodzakelijk
  • Altijd een uitvloeier toevoegen
  • Vrijgesteld van MRL
  • Veilig voor nuttigen en bestuivers.
Sonata en Serenade vullen elkaar uitstekend aan in een geïntegreerd teeltsysteem
Sonata heeft een ander werkingsmechanisme dan het biologisch fungicide Serenade. Serenade is gebaseerd op een unieke, van nature voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens (voorheen subtilis) QST 713. De werking komt tot stand door actieve componenten (lipopeptiden) die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 gevormd worden. De lipopeptiden maken kleine gaatjes in de celmembramen van de schimmel waardoor de celinhoud weglekt. Door de verschillende werkingsmechanismen vullen Serenade en Sonata uitstekend aan in een geïntegreerd teeltsysteem